Personalen

På Roxenfyren har personalen det pedagogiska ansvaret medan föräldrarna tillsammans ser till att det praktiska runt verksamheten fungerar d.v.s. arbetsinsatser och ett engagemang i föreningen.

Lisbeth
Lisbeth

Förskolechef

Jag har jobbat på Roxenfyren sedan 1990.

Först jobbade jag som förskollärare och sedan förskolerektor.

Jag tycker om mitt jobb för att det ger mig möjlighet att följa och stötta barnen i deras utveckling och lärande. I vardagen kan jag visa barnen att de är värdefulla och jag kan också ge dem en trygg grund att stå på. Vårt miljöarbete på Roxenfyren är också något jag tycker är mycket intressant och roligt. Ingen dag är den andra lik, det tycker jag är inspirerande.

Att jobba på ett föräldrakooperativ innebär ett tätt samarbete med föräldrar, det tycker jag är spännande och roligt.

Helene
Helene

Barnskötare

Jag heter Helene och jag har jobbat på Fyrens förskola sedan 2008

Det jag tycker om med mitt jobb är att jag får vara delaktig i alla barns utveckling och lärande, se barnens glädje att lära sig saker och att få ge trygghet till varje litet barn.

Det är roligt och spännande att vi jobbar med Grön Flagg och att vi får värna om vår miljö tillsammans med våra barn.

Jag trivs med att jobba på föräldrakooperativet tillsammans med våra fina engagerade föräldrar som vill det bästa för sina barn och oss pedagoger

Sofie
Sofie

Förskollärare

Info kommer!

Alexandra
Alexandra

Kock

Jag jobbar som kock på Roxenfyren och jobbat här sedan 2012. 

Det som är bäst med att jobba här är att jag får laga maten från grunden. Vi jobbar med att få in närodlat, krav och eko i vår mat. Detta tycker jag är väldigt viktigt för mig.

Katarina
Katarina

Fritidspedagog

Jag har jobbat på Roxenfyren sedan januari 2003.

Jag tycker om mitt jobb för att jag ser att jag kan bidra till att ge barnen en trygg och bra start i livet.

Det ger mig glädje när jag är medforskare i barnens frågor och funderingar.

Det miljöarbete som pågår och ständigt utvecklas på Fyren inom Grön Flagg är något som jag verkligen brinner för. Arbetet ger barnen förståelse för att det är viktigt att vi är rädda om vår miljö.

Jag trivs med att arbeta i ett föräldrakooperativ för att det är trevligt och inspirerande med närheten till alla engagerade familjer.

Anna
Anna

Förskollärare

Jag har jobbat på Roxenfyren sedan hösten 2013.

Det bästa med att arbeta på ett föräldrakooperativ är att man får en speciell kontakt med både barn och föräldrar eftersom föräldrarna är delaktiga i verksamheten.

Det finns inget mer spännande än att få följa med barnen i deras värld och se deras utveckling genom åren i förskolan. Man får så mycket kärlek från barnen.

Eva
Eva

Barnskötare

Jag heter Eva och har jobbat på Roxenfyren sedan 1998.

Det jag tycker om med mitt arbete är att få vara delaktig i alla Barns utveckling, lära dom saker och sedan se deras glädje. Att även få ge Barnen trygghet är en väldigt viktig del i mitt arbete.

Jag brinner extra mycket för sång, ramsor och Roxenfyrens arbete med "Grön Flagg", som innebär att vi tillsammans med Barnen värnar om vår miljö.

Något som jag trivs väldigt bra med, är att samarbeta med våra engagerade föräldrar, som alltid vill oss Pedagogers och Barnens bästa.