Personalen

På Roxenfyren har personalen det pedagogiska ansvaret medan föräldrarna tillsammans ser till att det praktiska runt verksamheten fungerar d.v.s. arbetsinsatser och ett engagemang i föreningen.

Lisbeth
Lisbeth

Förskolechef

Jag har jobbat på Roxenfyren sedan 1990.

Först jobbade jag som förskollärare och sedan förskolechef.

Jag tycker om mitt jobb för att det ger mig möjlighet att följa och stötta barnen i deras utveckling och lärande. I vardagen kan jag visa barnen att de är värdefulla och jag kan också ge dem en trygg grund att stå på. Vårt miljöarbete på Roxenfyren är också något jag tycker är mycket intressant och roligt. Ingen dag är den andra lik, det tycker jag är inspirerande.

Att jobba på ett föräldrakooperativ innebär ett tätt samarbete med föräldrar, det tycker jag är spännande och roligt.

Helene
Helene

Barnskötare

Jag heter Helene och jag har jobbat på Fyrens förskola sedan 2008

Det jag tycker om med mitt jobb är att jag får vara delaktig i alla barns utveckling och lärande, se barnens glädje att lära sig saker och att få ge trygghet till varje litet barn.

Det är roligt och spännande att vi jobbar med Grön Flagg och att vi får värna om vår miljö tillsammans med våra barn.

Jag trivs med att jobba på föräldrakooperativet tillsammans med våra fina engagerade föräldrar som vill det bästa för sina barn och oss pedagoger

Sofie
Sofie

Förskollärare

Jag har jobbat på Roxenfyren sen i Juni 2018.

Det bästa med mitt jobb är att tillsammans med barnen få upptäcka och utforska, och se glädjen hos barnen när de utforskar och lär. Att få vara en del av deras värld som är så spännande.

Det miljöarbete, grön flagg och hållbar utveckling, som vi jobbar med är något jag brinner för. Jag har möjlighet att ge barnen en förståelse och medvetenhet kring arbetet för att värna om vår miljö.

Att jobba på föräldrakooperativ känns spännande och kul, då föräldrarna är mer involverade i verksamheten samt att de har en större insyn i barnens vardag. De blir en fin gemenskap mellan barn, pedagoger och föräldrar.

Bitta
Bitta

Förskollärare

Jag har arbetat på Roxenfyren sen augusti 2010. Det är väldigt värdefullt att få arbeta på en fin förskola i vacker miljö med fantastiskt engagerade pedagoger och föräldrar. Föräldrakooperativ ger en unik kontakt med varje familj. Både familjer och pedagoger känner en trygghet och gemenskap sinsemellan då vi arbetar nära varandra i omsorgen om våra barn.

Glädje i mitt arbete är att få känna delaktighet i varje barns lärande och utveckling. Att få lära känna och möta varje enskilt barn och se dess unika personlighet, behov och lust att lära. Dela glädje och ge trygghet och få hjälpa varje barn att uppleva en god självkänsla och att jag kan! 30

Alexandra
Alexandra

Kock

Jag jobbar som kock på Roxenfyren och jobbat här sedan 2012. 

Det som är bäst med att jobba här är att jag får laga maten från grunden. Vi jobbar med att få in närodlat, krav och eko i vår mat. Detta tycker jag är väldigt viktigt för mig.

Katarina
Katarina

Fritidspedagog

Jag har jobbat på Roxenfyren sedan januari 2003.

Jag tycker om mitt jobb för att jag ser att jag kan bidra till att ge barnen en trygg och bra start i livet.

Det ger mig glädje när jag är medforskare i barnens frågor och funderingar.

Det miljöarbete som pågår och ständigt utvecklas på Fyren inom Grön Flagg är något som jag verkligen brinner för. Arbetet ger barnen förståelse för att det är viktigt att vi är rädda om vår miljö.

Jag trivs med att arbeta i ett föräldrakooperativ för att det är trevligt och inspirerande med närheten till alla engagerade familjer.

Anna
Anna

Förskollärare

Jag har jobbat på Roxenfyren sedan hösten 2013.

Det bästa med att arbeta på ett föräldrakooperativ är att man får en speciell kontakt med både barn och föräldrar eftersom föräldrarna är delaktiga i verksamheten.

Det finns inget mer spännande än att få följa med barnen i deras värld och se deras utveckling genom åren i förskolan. Man får så mycket kärlek från barnen.

Eva
Eva

Barnskötare

Text saknas.