Grön flagg

På Roxenfyren arbetar vi aktivt med vårt miljöarbete – Grön flagg.

Den gröna flaggan på gården är det synliga beviset på att Roxenfyren prioriterar miljöarbete och arbetar för en hållbar utveckling i den dagliga verksamheten. Grön flagg är Sveriges största miljöutmärkelse som är anpassad för förskola och skola, den ordnas av stiftelsen Håll Sverige rent.

Så här arbetar vi:

Vi serverad hemlagad och närproducerad mat samt köper och serverar lokala ekologiska produkter. Vi förlägger en del måltider utomhus och vi strävar efter att minska matsvinnet bl. a genom att inte kasta mat.

Vi komposterar förskolans avfall, återvinner glas, papper, plast och metall och ger barnen insikt i att återvinna sorterat avfall. Vi går på skräpplockapromenader och vi väcker barnens nyfikenhet på miljöfrågor och gör dem medvetna om att de kan påverka.

Hur märker vi att barnen har lärt sig att tänka på miljön?

” Jag kan plocka upp allt skräp och slänga det i soptunnan. ”

” Om du hittar skräp på stranden kan du plocka upp det och det som ligger på stranden också.” 

” Ta hem glasbitar. ”

” Jag kan släcka lamporna då sparar man på elen. ”

” Inte duscha så länge. ”

” Inte spotta tuggummi i naturen. ”

” Vi plockar upp skräpet i naturen för det tar lång tid för skräpet att försvinna i naturen. ”

” Dyka ner i havet och rädda fiskarna som fastnat i spökgarn. ”

” Fiskarna i havet tror att plasten är mat. ”

” Kastar man skräp i havet finns det kvar fastän vi inte ser det. ”

” Viktigt att vi sorterar vårt skräp. ”