Föreningen

Förskolan Roxenfyren grundades 1990 och drivs som ett föräldrakooperativ med engagerade föräldrar och korta beslutsvägar. Förskolechef Lisbeth Davidsson är ansvarig för att både medarbetarna och verksamheten ständigt utvecklas och mår bra. Styrelsen ansvarar för budgetplanering, personalfrågor, fastigheten och föräldrarnas arbetsgrupper. Styrelsen väljs på årsstämman och består av föräldrar.

Som förälder till barn på Roxenfyren förväntas du delta aktivt i föreningsarbetet och bidra med dina kunskaper och engagemang i någon av arbetsgrupperna. Du ansvarar för att ta del av information från föreningen och personalen samt hantera sådan information inom den tystnadsplikt och sekretess som krävs.

Arbeta i barngrupp

Hos oss på Roxenfyren är du som förälder med och jobbar i barngrupp. Detta sker ca 12 h på en period om 10 veckor. Arbetstiden är 13-17:00 måndag-fredag. Under ditt arbetspass förväntas du delta i barngrupperna och hitta på aktiviteter med barnen.

Citat från föräldrar om hur det är att jobba på förskolan:

”Att jobba i barngruppen ger mig så mycket. Jag får en inblick i hur min dotters dagar ser ut, lär känna hennes kompisar samt att jag får jobba bredvid Roxenfyrens personal och beundra det fantastiska arbete de gör med våra barn” – Hildas mamma

Arbetsgrupper

Familjer till barn på Roxenfyren ingår alltid antingen i styrelsen eller i någon av arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna syftar till att öka medlemsföräldrarnas inflytande och medverkan, tillvarata allas kompetens och kreativitet samt ge utrymme att bidra till verksamheten. Varje arbetsgrupp har en huvudansvarig i syfte att ha en tät, naturlig kontakt mellan arbetsgruppen och styrelsen. De arbetsgrupper som finns på Roxenfyren är; fixargrupp, städning, festfixare, schemaläggning, och matinköp. Det är 1-3 familjer i varje ansvarsgrupp. Ansvarsgrupperna väljs på årsstämman.

Städning

För att kunna upprätthålla hög personaltäthet i barngrupperna samt minska föreningens kostnader är den dagliga städningen av förskolan ett föräldrauppdrag, där varje familj tilldelas 2-3 städpass under en tio veckors period. Samarbetsavtal med ackrediterad städfirma finns om man inte önskar städa själv, detta bokas och bekostas i sådant fall av varje enskild familj.

Vår & höststädning

Storstädning av förskolan sker två gånger per år (vår och höst) där alla familjer under en helgdag hjälps åt att städa förskolan, primärt inomhus men även lite utomhus. Under städdagen gås allt igenom från att damma lampor, ventilation, lister och innertak till att tvätta av varje legobit, pusselbit och bok. Självklart passar vi på att umgås och fika tillsammans under dagen.

Föreningsmöten

Föreningsmöten avhålls normalt en gång per år och sammankallas av styrelsen. Den årliga föreningsstämman äger rum under våren och det är då familjerna har chans att påverka vilka som ska vara med i styrelsen samt i de olika ansvarsgrupperna. 

Föräldramöten

Föräldramöten avhålls några gånger per år och sammankallas av förskolechefen. Vid dessa möten informerar personalen om det pedagogiska arbetet och den dagliga driften av verksamheten. Mötena innehåller även en hel del dialog och workshops där föräldrarna uppmuntras att vara aktiva och framföra sina tankar och idéer. Då föräldrarna även jobbar i verksamheten blir detta ett givande forum för dialog där föräldrarna är väl insatta och engagerade i verksamheten.