Pedagogik

Vi vill att det ska vara tryggt att komma till Roxenfyren, både för barn och förälder. Trygghet för barnen är den viktigaste grunden för att få en bra självkänsla och att man ska våga vara sig själv och utvecklas

Vi erbjuder professionell och kunnig personal som arbetar utifrån Lpfö-98.

Genom lek och inlärning vill vi ge barnen en bra start i livet. Stimulera barnens jagutveckling, språkutveckling, motoriska utveckling, hänsynstagande och kamratskap.

Vi arbetar medvetet med språkutveckling genom t.ex. rim, ramsor, sånger, sagor och samtal. Rörelselekar, musik, naturgrupper, utevistelse och skapande är också aktiviteter som ingår i vår verksamhet. Allt detta anpassar vi till barnens olika åldrar och mognad.

Vi har en ambition att barnen skall utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära. I vårt arbete som pedagoger försöker vi vara goda förebilder, medupptäckare och inspiratörer.

För oss är det viktigt att barnen får komma till sin rätt i både stora och små grupper. Vi delar gärna in barnen i mindre grupper och gör små utflykter med några barn åt gången. Utflykterna kan bland annat vara att ta en tur med vår el lastcykel med plats för tre barn, baka, gå till skogen, träna, dansa, anordna spa med fotbad eller gå till lekparken. Vi ser till barnens behov och lyssnar på deras önskemål.