Attitydundersökning

Roxenfyren näst bäst i hela Linköping igen!

I januari-februari 2019 besvarade vårdnadshavare till barn 2-5 år i förskolan en enkät där man fick svara på frågor inom områdena lärande och utvecklingsamt trygghet och trivsel. Vi är väldigt glada att även i år ligga i toppen bland samtliga förskolor i Linköping.

För oss är det viktigt att våra barn alltidkänner sig trygga och att barnen trivs hos oss på Roxenfyren.För att läsa mer om undersökningen finns resultatet på linköpings kommuns hemsida, klicka här.Du kan också ladda ner svaren från undersökningen i excelformat, klicka här.

 

Sammanfatting av undersökningenMedelvärdena är beräknade så här:

Stämmer helt och hållet = 4
Stämmer ganska bra = 3
Stämmer ganska dåligt = 2
Stämmer inte alls = 1
Vet inte samt Uppgift saknas är inte medräknade.