Varför föräldrakooperativ? Föräldrarna berättar!

Att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ kräver mycket engagemang och en hel del insatser i form av jobb, städ och andra uppdrag. Men föräldrarna är överens om att fördelarna överväger nackdelarna. Här är några citat från föräldrar:

”Genom föräldrainsatsen får man, förutom en unik inblick i barnens vardag och en direkt möjlighet att påverka den, även en trygghet utanför och efter förskolan då barnen känner många av föräldrarna i området” – Antons mamma

”Det är en fantastik möjlighet att lära känna sitt barns kamrater. Kreativiteten och energin i barngruppen och hos pedagogerna är något utöver det vanliga” – Julias mamma

”Pedagogerna är väldigt duktiga på att dela in barnen i mindre grupper, allt för att se till barnens behov. De nyttjar sin närmiljö på ett fantastiskt sätt. Skogen, sjön, pulkabacken och skridskobanan besöks flitigt”. – Algots pappa

”Vi har trivts jättebra med Roxenfyren och även om det ibland har varit svårt att få ihop få ihop jobbpass och städning så har det varit värt det många gånger om. Vi har alltid känt oss trygga med att lämna barnen på Roxenfyren och båda barnen har alltid tyckt om att vara på förskolan. Vi hade många tuffa år de första åren på Roxenfyren när barnens kusin var svårt sjuk men alla på fyren var verkligen stöttande och hjälpsamma. Båda barnen har varit jättebra rustande inför skolstarten. Vi saknar härliga Roxenfyren, både personalen och alla barn och familjer.”– Isak och Stellas mamma och pappa

”Roxenfyren är ju en liten förskola med få platser vilket ger en fin sammanhållning. Personaltätheten ligger lite över medel i och med föräldrainsatsen. Stämningen är familjär och man känner sig även välkommen som vuxen. Barnen lär sig lyssna på fler vuxna, inte bara pedagogerna vilket är positivt. Det finns ett fint samarbete mellan oss föräldrar och pedagogerna där vi jobbar tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.”– Junos pappa