Våra fyra värdeord – Glädje, Delaktighet, Hållbarhet, Litenhet

Roxenfyren ska kännetecknas av våra fyra värdeord. Det ska märkas och synas i allt vi gör. Alla vi pedagoger, barn och föräldrar har ett gemensamt ansvar att se till att dagarna på Roxenfyren präglas av glädje, delaktighet och hållbarhet. Litenheten får vi av våra små barngrupper och pedagogernas förmåga och kreativitet att utföra aktiviteter för färre barn.