Har du åsikter? Vi vill förbättra vår verksamhet!

Roxenfyren är angelägna om att få feedback, både positiv och negativ, för att ständigt förbättra vår verksamhet.

För att mer formellt hantera klagomål finns information om rutinen i nedanstående länkar.

Rutin Klagomålshantering

Blankett Klagomål

Välkomna att ta en direkt diskussion eller använda avsedd blankett.
Blanketten kan läggas i “det blå poströret” som hänger på väggen bredvid föräldrarnas postfack i hallen på Roxenfyren.
Det går givetvis bra att vara anonym.

Tack för era synpunkter!