Arbetssätt

Vi vill att det ska vara tryggt att komma till Roxenfyren, både för barn och förälder. Trygghet för barnen är den viktigaste grunden för att få en bra självkänsla och att man ska våga vara sig själv och utvecklas.

Vi erbjuder professionell och kunnig personal som arbetar utifrån Lpfö-98.

Genom lek och inlärning vill vi ge barnen en bra start i livet. Stimulera barnens jagutveckling, språkutveckling, motoriska utveckling, hänsynstagande och kamratskap.

Vi arbetar medvetet med språkutveckling genom t.ex. rim, ramsor, sånger, sagor och samtal. Rörelselekar, musik, naturgrupper, utevistelse och skapande är också aktiviteter som ingår i vår verksamhet. Allt detta anpassar vi till barnens olika åldrar och mognad.

Vi har en ambition att barnen skall utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära. I vårt arbete som pedagoger försöker vi vara goda förebilder, medupptäckare och inspiratörer.