Fakta om oss

Att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ innebär att du deltar i ditt barns vardag.
På RoxenFyren har vi en arbetsinsats vilket innebär att du som förälder arbetar ca
7,6 timmar på en 10 veckors period. Dessutom städar man en kväll i månaden och hjälper till med andra sysslor.

Roxenfyren välkomnar upp till 35 barn i ålder 1-5 år. Hos oss finns det sex stycken personal som arbetar i barngrupp och en kokerska.
På eftermiddagarna tillkommer också föräldrainsatsen.

Barnomsorgsavgiften följer kommunens avgiftsmodel.